Alt du bør vide om flowmåling

Er begrebet blevet slynget rundt til den sidste familiefest du deltog i, eller har du måske læst det et sted i avisen, og studset lidt over hvad flowmåling dog var for en størrelse? Så er du kommet til det helt rigtige sted. Her får du nemlig lige en hurtig introduktion til begrebet flowmåling, og de forskellige ting man bruger det til!

Hvad er det?

Når det kommer til flowmåling af vand, handler det om at måle flow i elektrisk ledende væsker, der befinder sig i lukkede og tryksatte rørsystemer. En flowmåler må helst ikke indvirke på rørsystemernes trykforhold, da det kan give ukorrekte målinger, i forhold til de reelle omstændigheder. Generelt, og naturligvis alt efter hvor flowmåleren installeres, kan apparatet fortælle noget om eks. lækager, der forårsager vandspild, og spildevandsmålinger.

Hvor bruger man det?

Som nævnt ovenfor kan en flowmåler installeres flere steder, og nogle af de nævneværdige er:

  • Ved måling af spildevand, hvor der både kan måles på indgående væsker, med højt indhold af slam, og udgående væsker. Oftest bruger man flowmålere på spildevand for at holde regnskab over mængderne af spildevand, der flyttes fra et bydistrikt ud til større rensningsanlæg.

  • Ved måling af drikkevand, hvor man blandt andet bruger dem i forbindelse med vandværket. Her måles der flow fra boringer, således at det kan dokumenteres, hvor meget vand en given boring har leveret. Flowmålere kan både benyttes af vandværket, men også af privatpersoner, der står som sidste led, hvis de gerne vil vide, hvor meget vand de faktisk modtager.

  • Ved måling i forbindelse med industri. Her er der ofte behov for at måle flow i meget varmt vand, eller i spildevand med ætsende kemikalier, og det er ikke alle flowmålere, der kan holde til den slags miljøer. Det kræver en speciel foring, men at måle flow her kan være lige så vigtigt som de andre steder!