Bæredygtige affaldsposer til madaffald

I Danmark bliver vi hele tiden mere og mere opmærksomme på, hvordan vi kan træffe de mest bæredygtige beslutninger i vores hverdag.

En af de mange ting, som vi gør for miljøet, er at sortere vores affald korrekt.

Nu er det ikke længere kun en grøn spand til madaffald og sort spand til storskrald. Nu har vi mange forskellige skraldsorteringssystemer, så vi kan separere plastik fra metal, papir og madaffald.

En anden måde vi tænker klimavenligt på er ved også at anvende de rigtige affaldsposer til madaffald.

De nye grønne affaldsposer er nemlig designet til at blive nedbrudt i naturen, så vi ikke efterlader store mængder af plastik, når vi smider vores skrald ud.

Hvilke affaldsposer til madaffald skal man bruge?

De grønne bioaffaldssække er udelukkende designet til madaffald. Til forskel for storskrald, så kan alt i biospanden nedbrydes i naturen og blive til kompost – og det samme kan selve posen.

Affaldsposer til madaffald er ofte tyndere end normale poser, og derfor kan de også hurtigere gå i stykker. Hvis du har meget madaffald, eller meget vådt madaffald, så kan det betale sig at bruge to grønne affaldsposer i spanden. Alternativt kan du lægge køkkenrulle i bunden af bioaffaldssækken, så den suger vandet til sig.

Bioaffaldssække skal gerne tømmes en gang i døgnet, så de ikke bliver overfyldt og spreder en grim lugt.

Hvad sker der med vores madaffald?

Grunden til at det er så vigtigt at sortere i affaldsposer til mad er, at skraldet behandles på en særlig måde ved anlægget. Indholdet i de grønne affaldsposer findes og sies på anlægget, hvorefter det moses sammen til en flydende masse.

Når alt skraldet er presset til en flydende masse, så ledes det til et biogasanlæg, hvor der produceres biogas. Denne gas fra madaffaldet kan genbruges til for eksempel at lave el og varme.

Genanvendeligt madaffald

Hvis man sorterer sit skrald korrekte i affaldsposer til madaffald, så kan man genanvende cirka 97 procent af det.

Affaldet bliver til gødning og gødning indeholder vigtige komponenter, som kan genanvendes i naturens kredsløb.

Du gør altså både miljøet og dig selv en tjeneste ved at sortere i affaldsposer til madaffald.

Selvom det er lidt mere besværligt og tager længere tid at sortere skraldet korrekt, så bidrager du til at gøre en kæmpe forskel for planeten.

Så husk altid at have de grønne affaldsposer under køkkenvasken og husk at putte alt den overskydende mad i den korrekte skraldespand.