Få styr på arbejdspladsvurderingen

Har du styr på, hvad en arbejdsplads, en såkaldt APV, egentlig er? Det kan sagtens være, du har hørt om den, men måske ikke er helt klar over, hvad det egentlig indebærer. Her forsøger vi at give dig et lille overblik over, hvad det går ud på, så du kan føle, du har lidt bedre styr på det.

En APV kan være et meget hjælpsomt værktøj for dit som arbejdsgiver eller leder til at finde ud af, om der eventuelt er nogle udfordringer i arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Her bliver der set på, om der er nogle risici i virksomheden, der kan være medvirkende til, at der kan være dårligt arbejdsmiljø eller risiko for, at det vil opstå. Som arbejdsgiver er det rart, at disse ting er identificeret, så det er noget, man kan tage hånd om i opløbet, frem for hvis først der er opstået problematikker.

Der er mange forskellige punkter, der indgår i en arbejdspladsvurdering og tæller blandt andet sikkerheds- og sundhedsrisici, tilfredshed blandt medarbejderne samt hvilke arbejdsvilkår, der arbejdes under. Det er alt noget, der spiller ind på det samlede arbejdsmiljø, der altså ikke kun tæller det fysiske aspekt, men lige så meget det psykiske eller mentale.

Hvad får man ud af at forbedre arbejdsmiljøet?

De fleste arbejdsgivere sætter pris på at have en flok medarbejdere, der har det godt. Det er med til at styrke det faglige og øge produktiviteten, ligesom der på et rent menneskeligt niveau også bare bliver bedre styr på tingene. Et godt arbejdsmiljø danner måske også grundlag for, at der kan foregå sociale ting blandt medarbejderne, der ikke har direkte sammenhæng med en arbejdsopgave.

En APV skal leve op til nogle krav, når den udføres. Til gengæld skal din virksomhed ikke decideret godkendes, når APV’en udføres. Arbejdstilsynet holder øje med, at den udføres korrekt, og er det ikke tilfældet, risikerer virksomheden en bøde. Det er altså en god idé lige at have styr på, at der er orden i tingene.

Når der er udført en APV og identificeret eventuelle risici, er det vigtigt, at der laves en handlingsplan efterfulgt af nogle reelle indsatser, der skal være med til at forebygge disse risici eller rette op på allerede eksisterende problematikker. Følger man ikke ordentlig op på de resultater, man har fået, kan en APV reelt ikke bruges til noget, så det er med at få gjort noget ved de ting, man kan.