Få styr på de forskellige virksomhedstyper

Når det kommer til forskellige virksomhedstyper, så bliver der som regel nævnt følgende. Enkeltmandsvirksomhed, aktieselskab (A/S) ,anpartsselskab (ApS), interessentskab (I/S), iværksætterselskab (IVS) og personlig ejet mindre virksomhed.

I denne artikler kan du lære mere om de forskellige virksomhedstyper, og du kan finde ud af, hvilken af disse virksomhedstyper passer bedst til din forretning.

Virksomhedstyper – Enkeltmandsvirksomhed

Der findes flere forskellige typer virksomhedstyper, som hver især har deres egne fordele og ulemper. De mest almindelige virksomhedstyper er enkeltmandsvirksomheder, partnerskaber, selskaber med begrænset ansvar (LLC’er) og selskaber.

Enkeltmandsvirksomheder er den enkleste form for virksomhed, og de ejes og drives af en enkelt person. Da der kun er én ejer, har enkeltmandsvirksomheder fuld kontrol over deres virksomhed. De har dog også ubegrænset ansvar, hvilket betyder, at de er personligt ansvarlige for alle virksomhedens gæld og forpligtelser, hvilket selvfølgelig er meget vigtigt at overveje, inden du bestemmer din virksomhedstype.

Partnerskaber ligner enkeltmandsvirksomheder, men de har mere end én ejer. Partnerne deler virksomhedens overskud og tab, og de er også solidarisk ansvarlige for virksomhedens gæld og forpligtelser

Virksomhedstyper – APS og A/S

Den mest almindelige type er APS, dvs. et selskab med begrænset ansvar. Denne type virksomhed er den mest populære af de mange forskellige virksomhedstyper, fordi ejeren ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld. APS-selskaber skal følge visse love og krav, som er beskrevet i kapitel tre i selskabsloven. Manglende overholdelse af disse love kan have alvorlige konsekvenser for et APS, herunder dyre bøder og i ekstreme tilfælde lukning af virksomheden, hvilket gør det en overvejelse værd, om man skal foretrække en af de andre virksomhedstyper.

Det kunne f.eks. være et A/S, som er en selskabstype, hvor aktionærernes indskud er opdelt i aktier. I denne type selskab hæfter ejerne kun for den kapital, de har indbetalt. Kendetegnende for denne type selskab er, at en eller flere ejere af selskabet har aktier i selskabet. Ledelsen består af en bestyrelse og/eller et tilsynsråd og en direktion. Et aktieselskab er således en selvstændig juridisk enhed, hvilket kan gøre dette til en af de mere attraktive virksomhedstyper.

Bestyrelsen skal bestå af mindst tre personer, mens direktionen kun behøver at bestå af mindst én person. Aktionærerne i et aktieselskab med begrænset ansvar har indflydelse på beslutningsprocessen gennem deres stemmeret. Dette adskiller dem fra enkeltmandsvirksomheder og partnerskaber, som er bedre designet til små virksomheder i forhold til andre virksomhedstyper.