Hvordan og hvornår skal man forny sit kørekort?

Hvad end du har taget dit kørekort i Odense, Frederiksberg eller Aalborg, så vil du på et tidspunkt komme ud for, at du skal have dit kørekort fornyet. Reglerne for fornyelse af kørekort er ens for alle i Danmark. 

Men hvordan får du dit kørekort fornyet? Og, hvornår skal du egentligt forny dit kørekort? Det fortæller vi dig hurtig om her. 

Hvornår skal dit kørekort fornyes?

Som sagt kan du have fået dit kørekort i Odense eller en helt anden by i Danmark. Men på et tidspunkt gælder det for alle kørekortindehavere, at kortet skal fornyes. Men, hvornår skal du forny dit kørekort? 

Når du kigger på informationen i dit eget kørekort vil du opdage, at der står en dato for, hvornår det udløber. Der er nogle, der laver fejlen, at de venter til datoen er overskredet og det dur ikke. Du skal altid søge om fornyelse af dit kørekort INDEN du når den udløbsdato, som der står i dit specifikke kørekort. 

Så, i bund og grund er det nemt for alle i Danmark at vide, hvornår det er nødvendigt at forny sit kørekort. Men, hvordan ansøger du så om denne fornyelse? 

Hvordan fornyer du dit kørekort?

Inden dit kørekort når sin udløbsdato, så skal du blot kontakte kommunen. Herefter undersøger kommunen om du opfylder alle krav, for at kunne få dit kørekort fornyet. 

For at få dit kørekort fornyet skal du aflevere en ansøgning til kommunen. Husk at tage dit kørekort med eller eksempelvis dit pas eller lignende billedlegitimation, så kommunen kan se gyldigt ID for dig.

I nogle tilfælde skal der også vedlægges en lægeattest. Det er dog kun i tilfælde, hvor du tidligere har fået et kørekort med kort gyldighed på grund af bestemte helbredsoplysninger eller lignende. Hvis dette er sandt for dig, så skal du ud over gyldig legitimation med foto huske at få lægen til at give dig en lægeattest, som du kan aflevere til kommunen sammen med ansøgningen. På denne måde kan du nemt forny dit kørekort, når det er nødvendigt. 

Hvornår fornyer du dit kørekort, når du er af en ældre årgang

For kørekort indehavere i gruppe 1 er reglerne simple, som beskrevet ovenfor. Men når vi når en vis alder er reglerne lidt anderledes med hensyn til gyldigheden af vores kørekort og det er godt at være opmærksom på, at du skal forny dit kørekort oftere. 

Når du er fyldt 70 år, så er dit kørekort kun gyldigt i 4 år og du skal forny det igen inden udløbsdatoen er nået. Hvis du er fyldt 71, er gyldigheden 3 år, og når du er 72 år er gyldigheden 2 år. Hvis du er fyldt 80 år, så er gyldigheden for dit kørekort kun 1 år og du skal igen til kommunen for at få det fornyet og bevise, at du er i stand til at køre bil. 

Så hvad end du fik dit kørekort i Odense eller Aalborg eller et hvilket som helst andet sted i landet, så følger vi alle de samme regler. Hold derfor øje med udløbsdatoen i dit kørekort, så du fortsat kan nyde at køre rundt i din bil.