Hvorfor er prisen på el blevet så høj? En elektriker kan minimere dine omkostninger

Vores Danske elnet har i mange år været tilknyttet til andre dele af Europa. Det er meget som er positivt ved at tilhøre et “energifællesskab”. Dette har over tid bidraget til lavere el-omkostninger og lavere kuldioxidudledning i hele Europa, inklusive Danmark. Men på grund af fællesskabet så er vi i dag påvirket af prisen på el i andre lande i Europa, hvor priserne generelt er meget høje på tidspunktet.

Som privatperson, er der ikke meget vi kan gøre ved elprisen, mere end at begrænse vores elforbrug i vores hjem. Hvis du ikke ved hvordan, så kan en elektriker, f.eks. Norh Elektriker Rødovre, kan hjælpe dig med energioptimering hjemme hos dig og minimere dit elforbrug, blot gennem at udskifte dele af dit el-system.

Dyrere fossile brændstoffer

Den vigtigste forklaring på, hvorfor prisen på el er blevet så høj i Europa, er at priserne på fossile brændstoffer er steget voldsomt. På trods af at produktionen af ​​vedvarende el er steget i Europa de seneste år, er et stort flertal af den producerede el stadig fossilbaseret. Det handler om gas og kul, men også olie. I mange dele af verden, herunder mange europæiske lande, bruges gas til at opvarme boliger.

Sydeuropa er et område som er meget afhængige af gas, har også oplevet de kraftigste prisstigninger på el. Denne prisudvikling har igen påvirket andre områder, også Danmark.

Vores vejr er også en faktor

Reduceret nedbør har betydet, at vandkraften ikke har kunnet producere med strøm med fuld kapacitet. Det er frem for alt et problem i lande som Brasilien, Kina og USA, men også dele af Europa og nu er også Danmark ramt. Det har også været et relativt svagt år for vindkraft, simpelthen fordi det ikke har blæst så meget som det plejer at gøre.

I takt med at andelen af ​​vedvarende og vejrafhængig el (vind og sol) stiger, bliver det også mere almindeligt med hurtige og skarpe prisændringer. Når der blæser meget over Nordeuropa, produceres der meget strøm, men når vinden lægger sig, bidrager vindkraften ikke så meget.

Andre faktorer på hvorfor el-prisen er så høj år 2022

Der er selvfølgelig flere faktorer end nævnt i denne artikel, som er med og påvirker vores priser på el, vores skatter, krigen i Ukraine osv. har også noget at sige ligesom vores forbrug af el. Hvis du har gamle elinstallationer derhjemme, så er der måske tid til nyt el. Kontakt en elektriker for at gå igennem dine elinstallationer og mindske dine omkostninger til netop elforbrug.