Læs om sundhedsfarer med mere i forbindelse med plasmaskæring her

Plasmaskæring er en metode, som er en elektrisk lysbueproces. Når snitfugen dannes er det ved smeltning og delvis fordampning. Man benytter en plasmastråle, som er en strøm af luftarter, som har stor hastighed, høj elektrisk spænding og en temperatur på omkring 20.000 grader. Der er en række sundhedsfarer forbundet med manuel plasmaskæring. Disse svarer i bred forstand til dem, som gælder ved svejsning. Det vil sige kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene. Det materiale, man skærer i, har betydning for omfanget og karakteren af de sundhedsfarer, der er. På kort sigt kan de nitrøse gasser irritere luftvejene, og i værste fald kan der være risiko for væskeudtrængning i lungerne, hvilket er en virkning, som ofte først viser sig nogle timer efter arbejdet er stoppet. Ultraviolet stråling kan i forbindelse med arbejdet beskadige hud og øjne. Alle disse sundhedsfarer betyder, at der er en række tiltag, som man skal sørge for at have styr på, når man laver plasmaskæring. Efter Arbejdstilsynets praksis stilles således krav til blandt andet udstyret, arbejdsstedet og arbejdets udførelse ud fra arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om tekniske hjælpemidler og arbejdets udførelse. Disse krav og sundhedsfarer har professionelle styr på, når de laver plasmaskæring.

Indretning af udstyr til plasmaskæring

Udstyr til plasmaskæring skal indrettes efter stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser, som blandt andet angiver hvilke spændinger, der må arbejdes med. Anlæg skal indrettes, så udskiftning, justering og håndtering af elektroden kun kan foretages i spændingsløs tilstand. Dette kan man for eksempel opnå ved at bygge en sikkerhedsanordning på, hvilket blandt andet kan gøres ved at hæfte værktøjet til at adskille brænderen sammen med nøglen, der afbryder maskinen. Tomgangsspændingen skal være tydeligt mærket på anlægget. Anlægget skal desuden være udstyret med en tydeligt markeret afbryder, som kan gøre udstyret spændingsløst. Det er anbefalet, at denne også lukker for gassen. Desuden skal anlægget være udstyret med nødstop. Der er en masse andre regler for indretning, som kan findes på arbejdstilsynets hjemmeside.

Vedligeholdelse og reparation af udstyr til plasmaskæring

Udstyr til plasmaskæring skal vedligeholdes, så det altid er i en forsvarlig tilstand. Leverandørens anvisninger for vedligeholdelse og eftersyn af udstyret skal følges. Udstyr, der er defekt, må aldrig benyttes, og eventuel reparation skal foretages af fagfolk. Opstår der fejl, så skal anlægget straks sættes ud af drift og må ikke blive benyttet, før det er i orden. Der er mange flere regler om plasmaskæring, som man skal have styr på. Dette har professionelle fagfolk, som kan udføre plasmaskæring for virksomheder, som udgangspunkt styr på. Der er en masse regler vedrørende plasmaskæring, og disse kan man lære mere om ved arbejdstilsynet.