Rådgivning ved ekspropriation af din ejendom

Står du over for en ekspropriation af din ejendom? Det er oftest forbundet med en følelse af magtesløshed og negative følelser, da ikke er rart at afgive enten en del eller hele sin ejendom.

I sådan en situation, kan det være svært at vide, hvad man skal stille op og foretage sig. Rådgivning ved ekspropriation, kan være det rette valg for dig. Der er flere virksomheder, som tilbyder rådgivning og vejledning til dig, som oplever at ens ejendom udsættes for ekspropriation.

Hvad er ekspropriation?

En ekspropriation kan ske for alle, og forekommer når staten eller kommunen ønsker at erhverve enten hele eller en del af din ejendom. Der kan lægge flere grunde forud for en ekspropriation såsom, at de ønsker at bygge en ny større vej.

Få rådgivning omkring retningslinjer og procedurer

Der findes i lovgivningen en lov, som omhandler ekspropriation, men det er ikke altid nemt at forstå det, som står i lovgivningen. Rådgivning ved ekspropriation kan være gavnligt for dig, da en ekspert netop forstår og kan forklare dig, hvordan lovgivningen og hvordan eksploration fungerer, herunder dine rettigheder til erstatning. Dette gælder også vurdering af erstatningsbeløbet, altså om det er rimeligt i forhold til dit tab. Der findes forskellige erstatninger såsom ulempe erstatning og ejendomserstatning. Du kan med fordel altid kontakte en rådgiver, og få en uforpligtende samtale.

Fordele ved at benytte rådgivning under en ekspropriation

  • De har fuldstændig styr på proceduren og lovgivningen ved ekspropriation, og dermed også i forhold til, hvorvidt myndigheder overholder disse, hvilket ikke altid er tilfældet.

  • En rådgiver kan sammen med dig deltage i møderne med de offentlige myndigheder, hvilket kan gøre situationen mere tryg og undervejs give dig rådgivning. Rådgiver fungerer på den måde, som en repræsentant for dig.

  • De kan guide dig igennem processen og hjælpe dig med at søge erstatning og træffe vigtige beslutninger.